หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๋าว
อักษรล้านนา
กวฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[กว๋าว]
ความหมาย

น.ทองกวาว ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''กว๋าว''; ทองกวาว หรือ กว๋าว เป็นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เปลือกต้นเป็นปมเป็นปุ่ม สีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเทา ลำต้นและกิ่งส่วนมากจะคดงอและแตกกิ่งต่ำ ปลายกิ่งห้อยลง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกสีเทาคล้ำด้านในสีแดง แตกระแหงเป็นร่องตื้นๆ ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง ลักษณะรูปดอกถั่ว มีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ จำนวน ๕ กลีบ มีทั้งชนิดดอกสีแดงแสดหรือสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน มีขนนุ่มคลุมแน่น ภายในมีเมล็ดแบน 1 เมล็ด อยู่ที่ปลายฝัก

(ภาษาไทย) (English)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋าว (กวฯาวฯ)