หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๋างแขม
อักษรล้านนา
กวฯางฯแขมฯ
เทียบอักษรไทย
[กวางแขม]
ความหมาย

น.เนื้อทราย - กวางชนิดหนึ่ง ขนาดค่อนข้างเล็ก ขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแกมแดง ใบหูใหญ่ หางสั้น; กว๋างซาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋างแขม (กวฯางฯแขมฯ)