หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๋างเยืฺอง
อักษรล้านนา
กวฯางฯเ£อฯง
เทียบอักษรไทย
[กวางเอฺยืฺอง]
ความหมาย

น.เลียงผา ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''กว๋างเยือง หรือ เยือง'' - สัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ ขนสีดำ ขายาวแข็งแรง มีต่อมน้ำมันตรงส่วนหน้าของตาทั้งสอง เขารูปกรวยงอโค้งไปทางด้านหลัง หางสั้น อาศัยอยู่ตามบนภูเขาหินปูนที่สูงชัน; เยือง หรือ กว๋างเยือง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋างเยือง (กวฯางฯเ£อฯง)