หน้าหลัก
กว๋างซาย
กวฯางฯซายฯ
[กวางซาย]

น.กวางทราย - ชื่อหนึ่งของเนื้อทราย; ดู...กว๋างแขม

กว๋างแขม
กวฯางฯแขมฯ
[กวางแขม]

น.เนื้อทราย - กวางชนิดหนึ่ง ขนาดค่อนข้างเล็ก ขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแกมแดง ใบหูใหญ่ หางสั้น; กว๋างซาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋างซาย (กวฯางฯซายฯ)