หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว๋างซาย
อักษรล้านนา
กวฯางฯซายฯ
เทียบอักษรไทย
[กวางซาย]
ความหมาย

น.กวางทราย - ชื่อหนึ่งของเนื้อทราย; ดู...กว๋างแขม

ออกเสียงล้านนา
กว๋างแขม
อักษรล้านนา
กวฯางฯแขมฯ
เทียบอักษรไทย
[กวางแขม]
ความหมาย

น.เนื้อทราย - กวางชนิดหนึ่ง ขนาดค่อนข้างเล็ก ขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแกมแดง ใบหูใหญ่ หางสั้น; กว๋างซาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋างซาย (กวฯางฯซายฯ)