หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๊าย
อักษรล้านนา
ก้วฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[กว๊าย]
ความหมาย

ก.ใช้นิ้วปาดอย่างปาดน้ำพริกที่ติดอยู่ที่ขอบถ้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๊าย (ก้วฯายฯ)