หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว๊านตี๋น
อักษรล้านนา
ค้วฯาฯนฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[คว้านตีน]
ความหมาย

น.รองเท้าไม้; ก๊อบแก๊บ,ส๋อก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๊านตี๋น (ค้วฯาฯนฯตีนฯ)