หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๊านตาน
อักษรล้านนา
ค้วฯาฯนฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คว้านตาน]
ความหมาย

น.กว๊านตาน เป็นอีกชื่อหนึ่งของ โฮงตาน; ดู...โฮงตาน

ออกเสียงล้านนา
โฮงตาน
อักษรล้านนา
โร฿งฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[โรงทาน]
ความหมาย

น.โรงทาน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (กำเมือง) เรียก ''โฮงตาน''; โรงทาน เป็นสถานที่แจกจ่ายอาหารแก่คนทั่วไป หรือสถานที่ที่ผู้มีจิตศรัทธานำอาหารไปร่วมถวายพระสงฆ์ และเลี้ยงผู้มาร่วมทำบุญในงานต่างๆ เช่น งานฉลองถาวรวัตถุ งานสลากภ้ต งานฌาปนกิจศพ เป็นต้น; กว๊านตาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๊านตาน (ค้วฯาฯนฯทาฯนฯ)