หน้าหลัก
กว๊านตาน
ค้วฯาฯนฯทาฯนฯ
[คว้านตาน]

น.โรงทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๊านตาน (ค้วฯาฯนฯทาฯนฯ)