หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว๊านจอด
อักษรล้านนา
ค้วฯาฯนฯจอฯด
เทียบอักษรไทย
[คว้านจอด]
ความหมาย

น.ที่พัก,ที่พักแรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๊านจอด (ค้วฯาฯนฯจอฯด)