หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๊าน
อักษรล้านนา
ค้วฯาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คว้าน]
ความหมาย

น.ทะเลสาบ,บึง,หนองน้ำใหญ่,บริเวณที่น้ำไหลวน เช่น กว๊านพะเยา ก.เอาสิ่งที่มีคมแหวะให้กว้างหรือแหวะให้เป็นช่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๊าน (ค้วฯาฯนฯ)