หน้าหลัก
กว่างแม่อู้ด
ก่วฯางฯแม่อู้ด
[กว่างแม่อู้ด]

น.กว่างตัวเมีย ไม่มีเขา กว่างอี่หลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างแม่อู้ด (ก่วฯางฯแม่อู้ด)