หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างแซม
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯแซมฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างแซม]
ความหมาย

น.กว่างตัวผู้ขนาดกลาง เขายาวกว่ากว่างกิ๋ แต่สั้นกว่ากว่างโซ้ง ใช้เป็นกว่างซ้อมหรือกว่างล่อฝึกทักษะให้กว่างโซ้ง ซึ่งเป็นกว่างชนตัวจริง; ดู...จนกว่าง

ออกเสียงล้านนา
จนกว่าง
อักษรล้านนา
ช฿นฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ชนกว่าง]
ความหมาย

ก.กีฬาพื้นบ้านของชาวล้านนา ในช่วงหน้าฝน ราวเดือนกันยายน - ตุลาคม ใช้กว่างโซ้งชนกันบนไม้คอน [ดู...กอนกว่าง] ที่มีกว่างตัวเมียโผล่แต่ส่วนหลังอยู่ในโพรงกลางคอน ใช้เขาหนีบรัดดันกันไปมา เรียกว่า เข้าคาม ตัวที่ถอยหรือสู้ไม่ได้ตามกติกาถือว่าแพ้ [ดู...เข้าคาม]

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างแซม (ก่วฯางฯแซมฯ)