หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างเสียองก๊ะ
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯเสยฯอ฿งคฯะ
เทียบอักษรไทย
[กว่างเสียองคะ]
ความหมาย

น.กว่างที่มีอวัยวะไม่สมบูรณ์เหมือนกว่างปกติทั่วไป เช่น เขาหัก ขาขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างเสียองก๊ะ (ก่วฯางฯเสยฯอ฿งคฯะ)