หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างฮัก
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯรักฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างรัก]
ความหมาย

น.เรียกกว่างทุกชนิดที่มีสีน้ำตาล ปนดำคล้ายสีน้ำรักว่า กว่างฮัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างฮัก (ก่วฯางฯรักฯ)