หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างหน่อ
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯหํนฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างหน่อ]
ความหมาย

ดู...กว่างงวง

ออกเสียงล้านนา
กว่างงวง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯงวฯง
เทียบอักษรไทย
[กว่างงวง]
ความหมาย

น.ด้วงงวง หรือด้วงมะพร้าว ลำตัวสีดำเข้มปนดำ มีเขาบนเขาเดียวงอโค้งเหมือนงวงช้าง ชอบกินยอดอ่อนมะพร้าว หรือไม้ไล่ บง ซาง ที่ขึ้นตามป่าเป็นอาหาร; กว่างหน่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างหน่อ (ก่วฯางฯหํนฯ)