หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างยำ
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯยำ
เทียบอักษรไทย
[กว่างยำ]
ความหมาย

น.กว่างที่มีพิษร้ายอยู่ในตัว เวลาชนจะชนะกว่างทุกตัวเพียงแต่เอาปลายเขาไปปัด หรือแตะปลายเขาของคู่ต่อสู้ คู่ต่อสู้จะถอยหนี ราวกับว่ามีพลังจิตที่เหนือกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างยำ (ก่วฯางฯยำ)