หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างซาง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯซางฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างซาง]
ความหมาย

น.กว่างอีกพันธุ์หนึ่งตัวโตกว่ากว่างทั่วไป ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียไม่มีเขา ตัวผู้มี๓ เขา หรือ ๕ เขา ด้านล่างมีเพียงเขาเดียว บน ๒ เขา หรือ ๔ เขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างซาง (ก่วฯางฯซางฯ)