หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างจน
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯช฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างชน]
ความหมาย

น.กว่างที่ใช้ชนเพื่อเป็นการพนัน ปกติเป็น กว่างโซ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างจน (ก่วฯางฯช฿นฯ)