หน้าหลัก
กว่างจน
ก่วฯางฯช฿นฯ
[กว่างชน]

น.กว่างที่ใช้ชนเพื่อเป็นการพนัน ปกติเป็น กว่างโซ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างจน (ก่วฯางฯช฿นฯ)