หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างกิ๋ไฟ
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯกิไฟ
เทียบอักษรไทย
[กว่างกิไฟ]
ความหมาย

น.เป็นกว่างกิ๋ตัวเล็กขนาดปลายนิ้วก้อย ตัวสีน้ำตาล อมแดงสดใส เขาด้านบนมีเพียงปุ่มง่ามสั้นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างกิ๋ไฟ (ก่วฯางฯกิไฟ)