หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างกอก
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯกอฯก
เทียบอักษรไทย
[กว่างกอก]
ความหมาย

น.แม่กว่างออกไข่ฝังไว้ตามพื้นดินใต้ต้นมะกอก หรือต้นกุ๋ก ฟักตัวออกมาตามรากของต้นมะกอก ลำตัวเหมือนกว่างทั่วไป แต่เขาด้านบนเป็นแถบหนาสั้น ส่วนเขาล่างยาวโง้ง ลักษณะใบหน้าบึกบึน; กว่างกุ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างกอก (ก่วฯางฯกอฯก)