หน้าหลัก
กวี้
คี่วฯ
[ควี่]

ก.คลี่ - คลาย,บาน,แย้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวี้ (คี่วฯ)