หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวิ๋ด
อักษรล้านนา
กิวฯด
เทียบอักษรไทย
[กวิด]
ความหมาย

น.เรียกนกปรอทว่า นกกวิ๋ด ว.ลักษณะของสีเขียวชอุ่ม เช่น ใบไม้เขียวกวิ๋ด - ใบไม้เขียวชอุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวิ๋ด (กิวฯด)