หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวิ๊น
อักษรล้านนา
คิ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ควิ้น]
ความหมาย

ก.แคะออก,งัดออก - ใช้เข็ม หรือของสิ่งเล็กปลายแหลมแคะหรืองัดสิ่งที่จมอยู่ขึ้นมา เช่น กวิ๊นหนามออกจากฝ่าเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวิ๊น (คิ้วฯร)