หน้าหลัก
กวาบ
กวฯาฯปฯ
[กวาบ]

ก.ฮุบ - งับเอาเข้าไปไว้ในปากโดยเร็ว; จวาบ,หงวาบ(หงว ควบ)ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวาบ (กวฯาฯปฯ)