หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวาบ
อักษรล้านนา
กวฯาปฯ
เทียบอักษรไทย
[กวาบ]
ความหมาย

ก.ฮุบ - งับเอาเข้าไปไว้ในปากโดยเร็ว; จวาบ,หงวาบ(หงว ควบ)ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวาบ (กวฯาปฯ)