หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวานม้า
อักษรล้านนา
ควฯาฯนฯม้า
เทียบอักษรไทย
[ควานม้า]
ความหมาย

น.ควาญม้า - ผู้เลี้ยงดูฝึกสอนม้า ขี่ม้า เช่น ทหารม้า,จ๊อกกี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวานม้า (ควฯาฯนฯม้า)