หน้าหลัก
กวาน
ควฯาฯนฯ
[ควาน]

น.ควาญ - ผู้เลี้ยงและขับขี่ช้าง,คนบังคับช้างหรือสัตว์อื่นๆ เช่น ม้าควาย วัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวาน (ควฯาฯนฯ)