หน้าหลัก
กวั๋ะเข้า
กัวฯะ
[กัวะเข้า]

น๑.กระบะที่ใช้คนข้าวเหนียวนึ่ง น๒.สำรับอาหาร;ขันโตก,สะโตก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋ะเข้า (กัวฯะ)