หน้าหลัก
กวั๋งๆเมาๆ
กัวฯงๆเมัาๆ
[กวังๆเมาๆ]

ก.มึนๆ งงๆ ทำอะไรไม่ค่อยถูก

กวั๋งๆเมาๆ
กัวฯงๆเมัาๆ
[กวังๆ เมาๆ]

ว.มึนๆ งงๆ ทำอะไรไม่ค่อยถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋งๆเมาๆ (กัวฯงๆเมัาๆ)