หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๋งๆเมาๆ
อักษรล้านนา
กัวฯงๆเมัาๆ
เทียบอักษรไทย
[กวังๆเมาๆ]
ความหมาย

ก.มึนๆ งงๆ ทำอะไรไม่ค่อยถูก

ออกเสียงล้านนา
กวั๋งๆเมาๆ
อักษรล้านนา
กัวฯงๆเมัาๆ
เทียบอักษรไทย
[กวังๆ เมาๆ]
ความหมาย

ว.มึนๆ งงๆ ทำอะไรไม่ค่อยถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋งๆเมาๆ (กัวฯงๆเมัาๆ)