หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวั๋งเมา
อักษรล้านนา
กัวฯงเมัา
เทียบอักษรไทย
[กวังเมา]
ความหมาย

ก.มัวเมา,คลั่งไคล้ใหลหลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋งเมา (กัวฯงเมัา)