หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๋ง
อักษรล้านนา
กัวฯง
เทียบอักษรไทย
[กวัง]
ความหมาย

ก.มึนงง,หลงใหล; จวั๋ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋ง (กัวฯง)