หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๋ก
อักษรล้านนา
กัวฯก
เทียบอักษรไทย
[กวัก]
ความหมาย

น๑.ระวิง - เครื่องที่เอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม แล้วดึงเส้นด้ายหรือไหมเข้าสู่หลอดด้าย ช่วยให้เส้นด้ายหรือไหมไม่ขาดยุ่ง น๒.นกกวัก - ชื่อนกที่ชอบหากินตามหนองน้ำ ลำตัวสั้น ขาและนิ้วยาวหน้าผากและลำตัวด้านล่างสีขาว ร้องดังกวั๋ก ๆ ๆ; นกหวั๋ก ก็ว่า ก.กวัก,วัก; ดู...กวั๊ก

ออกเสียงล้านนา
กวั๋ก
อักษรล้านนา
กัวฯก
เทียบอักษรไทย
[กวัก]
ความหมาย

น๑.นกกวัก ดู...นกกวั๋ก น๒.ระวิง - เครื่องมือใช้สำหรับปั่นด้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋ก (กัวฯก)