หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๊ะ
อักษรล้านนา
คัวฯะ
เทียบอักษรไทย
[ควัะ]
ความหมาย

น.พวง - ช่อของดอกไม้และผลไม้; ปวั๊ะ,ปุ๊ก ก็ว่า ก.แยก,คลี่,คลาย; ขวั๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๊ะ (คัวฯะ)