หน้าหลัก
กวั๊ด
คัวฯด
[ควัด]

ก๑.ควัก,ขุดขึ้น,ขุดออก ก๒.ตวัดหรือควักออกไปเป็นปริมาณมาก ถ้าปาดออกไปปริมาณน้อยใช้ แกว้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๊ด (คัวฯด)