หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๊ด
อักษรล้านนา
คัวฯด
เทียบอักษรไทย
[ควัด]
ความหมาย

ก๑.ควัก,ขุดขึ้น,ขุดออก ก๒.ตวัดหรือควักออกไปเป็นปริมาณมาก ถ้าปาดออกไปปริมาณน้อยใช้ แกว้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๊ด (คัวฯด)