หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวั๊กใส่ปาก
อักษรล้านนา
คัวฯกไส่ปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ควักใส่ปาก]
ความหมาย

ก.พุ้ยอาหารเข้าปาก เช่น ช้างใช้ปลายงวงพุ้ยผลไม้ใส่ปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๊กใส่ปาก (คัวฯกไส่ปากฯ)