หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวั๊กมือ
อักษรล้านนา
คัวฯกมื
เทียบอักษรไทย
[ควักมือ]
ความหมาย

ก.ยกแขนแล้วใช้ฝ่ามืวักเข้าหาตัว เพื่อเป็นสัญญาณว่าให้เข้ามาหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๊กมือ (คัวฯกมื)