หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวั๊ก
อักษรล้านนา
คัวฯก
เทียบอักษรไทย
[ควัก]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้อวัยวะ หรือสิ่งของพุ้ยเข้าเข้าหาตัว เช่น ช้างใช้ปลาย งวงพุ้ยอาหารใส่ปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๊ก (คัวฯก)