หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวมฮ้อน
อักษรล้านนา
ควฯมร้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ควมร้อน]
ความหมาย

น.เวลาที่แดดจัดหรืออากาศร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวมฮ้อน (ควฯมร้อฯร)