หน้าหลัก
กวมหนาว
ควฯม
[ควมหนาว]

น.ชเวงเวลาหน้าหนาว,เวลาที่อากาศหนาวเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวมหนาว (ควฯม)