หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวม
อักษรล้านนา
ควฯม
เทียบอักษรไทย
[ควม]
ความหมาย

ว.ในช่วงเวลา,ในระยะเวลาที่คาบเกี่ยว เช่น กวมหนาว - ในช่วงหน้าหนาว; พวม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวม (ควฯม)