หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวดหวย
อักษรล้านนา
กวฯดหวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กวดหวย]
ความหมาย

ก.ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวดหวย (กวฯดหวฯยฯ)