หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวง
อักษรล้านนา
คลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[คลวง]
ความหมาย

น.ละแวก,บริเวณ,ขอบเขตที่กำหนด ล.ใช้เรียก แหวน กำไล เช่น ก๋ำไลข้อมือกวงนี้, แหวน ๕ กวง; ควง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวง (คลฯวฯง)