หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กนแก๋ง
อักษรล้านนา
ค฿นฯแกงฯ
เทียบอักษรไทย
[คนแกง]
ความหมาย

ก.คนแกง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กนแก๋ง (ค฿นฯแกงฯ)