หน้าหลัก
กนหื้อสูนกั๋น
กนหื้อสูนกั๋น
ค฿นฯหื้สูรกันฯ
[คนหื้อสูนกัน]

ก.คนให้เข้ากัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กนหื้อสูนกั๋น (ค฿นฯหื้สูรกันฯ)