หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กน
อักษรล้านนา
ค฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[คน]
ความหมาย

ก.คน - ใช้มือหรือสิ่งอื่นกวนสิ่งที่นอนก้น หรือเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายออก หรือให้เข้ากัน เช่น กนแก๋ง - คนแกง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กน (ค฿นฯ)