หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เขี้ยวโซ้ง
อักษรล้านนา
ข้ยฯวโซ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[เขี้ยวโซ้ง]
ความหมาย

น.ฟันยาวมาก อย่างเขี้ยวหมูป่า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เขี้ยวโซ้ง (ข้ยฯวโซ้฿งฯ)