หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เหล้นจั๊กส้าว
อักษรล้านนา
เห้ลฯรชักฯส้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[เหล้นชักส้าว]
ความหมาย

ก.เล่นชักเย่อ; เหล้นยอกเย้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เหล้นจั๊กส้าว (เห้ลฯรชักฯส้าวฯ)