หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เกี้ยวกอด
อักษรล้านนา
ก้ยฯวกอฯด
เทียบอักษรไทย
[เกี้ยวกอด]
ความหมาย

ก.พันรอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เกี้ยวกอด (ก้ยฯวกอฯด)