หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
สีเถ้าสีเถิบ
อักษรล้านนา
สีเถั้าสีเถิปฯ
เทียบอักษรไทย
[สีเถ้าสีเถิบ]
ความหมาย

ดู...สีเถ้า

ออกเสียงล้านนา
สีเถ้า
อักษรล้านนา
สีเถั้า
เทียบอักษรไทย
[สีเถ้า]
ความหมาย

ว.ดูเป็นคนแก่,ดูแก่กว่าอายุ; สีเถ้าสีเถิบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สีเถ้าสีเถิบ (สีเถั้าสีเถิปฯ)