หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลูกคอก(๑)
อักษรล้านนา
ลูกระฯคอฯก
เทียบอักษรไทย
[ลูกครอก]
ความหมาย

น.ลูกสัตว์ที่เกิดพร้อมกันจำนวนมากเป็นฝูง เช่น ลูกปลา ลูกอ๊อด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลูกคอก(๑) (ลูกระฯคอฯก)