หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีหั้น
อักษรล้านนา
มีหั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[มีหั้น]
ความหมาย

ว.มีที่นั่น,อยู่ตรงนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีหั้น (มีหั้นฯ)