หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาบ
อักษรล้านนา
มาปฯ
เทียบอักษรไทย
[มาบ]
ความหมาย

ก.สวาปาม,ขยอก,เบิกตา,ทำตาลุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาบ (มาปฯ)